Udfordring

Herning Vand er et forsyningsselskab, der sikrer sundt vand til deres kunder i Herning Kommune. Hos Herning Vand ved de, at god kommunikation er afgørende for, at deres kunder opfatter dem som en effektiv og kompetent leverandør af sundt vand. Medarbejderne er Herning Vands ansigter udadtil og nogle af de fremmeste ambassadører. Hver dag kommunikerer de med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og kolleger og har stor indflydelse på, hvordan Herning Vand bliver opfattet. Men er medarbejderne klædt på til den opgave?

Resultat

”Vores ambition er at være en kompetent og effektiv leverandør, som yder den rette service til vores kunder. Det skal også afspejle sig i vores kommunikation. Det gælder, når en af vores kundeservicemedarbejdere hjælper en frustreret kunde med en regning, og det gælder, når en projektleder møder kunderne i lokalsamfundet, når vi graver deres veje op. Træningsforløbet har givet os en fælles forståelse for, at kommunikation ikke er noget, vi kan udlicitere og en masse konkrete værktøjer, vi kan arbejde videre med i dagligdagen,” siger Niels Møller Jensen, administrerende direktør i Herning Vand.

Løsning

Ud fra filosofien om, at alle medarbejdere er kommunikationsmedarbejdere, trænede vi ledelsesteamet og alle medarbejdere med ekstern kontakt i at kommunikere professionelt – både skrift, i telefonen og ansigt til ansigt.

Træningsforløbet bestod af 12 små kampagner, der satte fokus på hvert deres emne i en måned af gangen. Med personlige hæfter med gode råd, videoer og konkurrencer blev medarbejderne blandt andet klædt på til at fortælle de gode historier om Herning Vand, skrive gode mails, lave præsentationer, der skaber opmærksomhed, bliver forstået og ikke mindst husket. Og i at bruge det rigtige sprog til den rigtig målgruppe.