Udfordring:

Erhvervsakademi Sydvest, EASV, har 2.500 studerende og 17 uddannelser i både Esbjerg og Sønderborg. Markedet for danske erhvervsskoler er præget af hård konkurrence. Udfordringen var derfor at skabe opmærksomhed om EASV’s tilbud, hjælpe de studerende med at blive klogere på, hvad de vil læse og at inddrage undervisere og studerende aktivt som ambassadører for projektet og organisationen.

Resultat:

EASV blev klædt på til fortsat at være relevante og synlige i konkurrencen om nye studerendes opmærksomhed. EASV har fået en stærk, tydelig og målrettet kommunikation, og har gjort sig bemærket i markedet – alt sammen støttet op af deres ambassadører, som henvender sig til målgrupperne i øjenhøjde. Gennem målrettet kommunikation, fortæller EASV nu de gode historier til potentielle studerende og deres forældre gennem forskellige kanaler med en rød tråd. Gennem indlæg og presseaktiviteter har EASV fået en stemme i debatten, konkret med en samlet estimeret annonceværdi på PR-værdi på 3 millioner i 2015.

Løsning:

Gennem workshops kortlagde vi EASV’s vigtigste kernebudskaber, som skal gå igen, hver gang EASV kommunikerer internt og eksternt. Vi valgte ambassadører blandt studerende og undervisere, som alle er EASV’s ansigt udadtil. Og vi trænede dem i alt fra præsentationsteknik til brugen af traditionelle og sociale medier som kommunikationskanaler. Workshops om ’den gode historie’ skabte en forståelse blandt ambassadørerne for, hvorfor og hvordan succeshistorierne fra EASV skulle ud og leve i omverdenen.

Sideløbende med ambassadørkorpset har vi hjulpet EASV med at få taletid i de offentlige debatter ved at dele de gode historier i både regionale og nationale medier. Alt sammen for at ramme studerende og stakeholdere i form af bestyrelsen og det politiske univers.